Årets vårproposition är resultatet av det parlamentariska läge som Sverige befinner sig i. Vi har en regering som inte med självklarhet kommer att få sin budget genom riksdagen. Vi har en opposition som inte är redo att ta över makten. Regeringen vill inte sätta sig i en situation där man skulle riskera ett nederlag i riksdagen. Det skulle bli ytterst pinsamt ett år innan valet. Alliansen vill inte ta över och kommer därmed inte att fälla regeringen om förslagen är tillräckligt mesiga. Och nu är de det, så regeringen kommer inte att ha några problem att få igenom sin vårproposition i riksdagen. 

En vårproposition är där en regering justerar eller gör mindre förändringar i sin ekonomiska inriktning som man har fastställt i höstbudgeten. Det är sällan vårpropositionen innehåller några revolutioner men årets version är en väldigt nedtonad historia. 

Regeringen går in och gör punktinsatser på specifika regler och skatter man vill exempelvis:

Främja elintensiv dataindustri genom skattelättnader för el.

Göra mindre skattesänkningar för pensionärer, sjuka och arbetslösa.

Inför ett skatteväxlingssystem på bilar där miljöbilar får en bonus och bilar med högre utsläpp får en extra skatt.

Stärka resurser till förlossningsvården 

Givet världsläget är det inte förvånande att man presenterar en gemensam överenskommelse om försvaret. Det är ett tillskott på cirka 500 miljoner kronor. Hur mycket av det som kommer att gå till organisation och hur mycket som kommer att gå till materiel är dock inte helt specificerat. Kostnaden för inköp av Archersystemet, ett artillerisystem som Sverige och Norge skulle dela på men som Norge drog sig ur, kommer med största sannolikhet att ta större delen av det tillskottet. 

Inget av dessa förslag är kontroversiella och kommer inte att ifrågasättas i någon större utsträckning. Vilket man inte heller bör förvänta sig i en vårproposition ett och ett halvt år innan valet. Regeringen väntar med de stora reformerna till höstens budget och till vårpropositionen 2018, som plattform inför valåret. Sveriges finanser är goda och det kommer att finnas utrymme för större reformförslag inför budget 2018.   

Om man vill vara med och påverka inriktningen på de ekonomiska prioriteringarna som kommer att lägga grunden för de frågor som regeringen kommer att driva in i valrörelsen, så är tiden nu. Det är nu som både regering och opposition förbereder sig för det som komma skall och är öppna för information och input om vilka åtgärder som Sverige behöver göra för att ha fortsatt god tillväxt och vara ett fortsatt välmående land. 

Hill+Knowlton Strategies PA Team

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy