Tema

Miljön.

Sammanfattning

Fridolin uppvisar ett starkt självförtroende under sitt almedalstal på lördagen. Partiet brottas med usla opinionssiffror, men Miljöpartiet fortsätter att ivrigt marknadsföra de reformer och förslag de har bidragit med i regeringen, även om det inte har gett utdelning i opinionen hittills.

Talet fokuserade på hur Sverige allt mer, enligt Fridolin, framstår som ett föregångsland i miljö- och klimatarbetet. Språkröret ägnade även en stor del av talet till att berätta hur regeringen arbetar med att stärka de mest problemtyngda skolorna och hur det behövs ett större fokus på ökad jämlikhet i svensk skola. Fridolin fick även in behovet av feministisk stadsplanering i talet som enligt språkröret innebär att ”bygga bort enkönade miljöer” genom att exempelvis bygga spontanidrottsplatser och trygga joggingstråk.

Plus

Fridolin framstår som optimistisk inför framtiden i sitt tal. Givetvis hänger det ihop med att MP nu är i regeringsställning och har fått möjlighet att påverka politiken. Miljöpartiets retorik är allt för ofta dystopisk och partiet kan tjäna på att tydligare framstå som optimister och framtidslängtande.

Minus

Ett engagerat tal om behovet av feministisk stadsplanering och fler cykelvägar kanske attraherar den miljöpartistiska partitoppen, men ett almedalstal borde kunna ha ett något hetare och mer angeläget tema.

 Överraskning

Egentligen ingenting, vilket var ett stort problem med talet. Med ett år kvar till valet måste ett sjunkande Miljöparti våga överraska och lansera något som verkligen vinner tillbaka väljarnas förtroende. Att vilja göra städer cykelvänliga är inte tillräckligt, ej heller något nytt.

Citat

 ”Bonus-malus-system, reduktionsplikt, skatteindexering – ja, det är inte bra valaffischer.”

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy