H+K przyczyniło się do wzmocnienia pozycji PSEW na polskim rynku energii odnawialnej oraz zapewniło stowarzyszeniu komunikacyjne wsparcie dla procesu legislacyjnego.

H+K działało na rzecz zwiększenia społecznej świadomości na temat energetyki wiatrowej oraz promocji tego źródła energii w Polsce. Wspierało także Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowejw tworzeniu korzystnych warunków prawnych dla inwestycji w energetykę wiatrową oraz dla jej dalszego rozwoju w naszym kraju. Działania wzmocniły wizerunek PSEW na polskim rynku OZE, zwiększyły wiedzę nt. energetyki wiatrowej, a także zapobiegły powstaniu barier dla dalszego rozwoju tego sektora w Polsce.

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy