Inauguracja polskiego biura Facebooka we wrześniu 2012 roku była oparta na dwóch wydarzeniach – uroczystym otwarciu oraz organizacji spotkania deweloperów Facebook Hack. Zespołowi H+K Strategies udało się dotrzeć do dwóch ściśle określonych, odmiennych grup docelowych oraz wygenerować kilkaset pozytywnych publikacji na temat wydarzenia.

Zespół H+K Strategies był odpowiedzialny za komunikację otwarcia pierwszego biura Facebooka w Europie Środkowo-Wschodniej. Działania inaugurujące oparto na dwóch wydarzeniach – zorganizowanych dla przedstawicieli najważniejszych mediów ogólnych, technologicznych i marketingowych konferencji prasowej i serii wywiadów oraz Facebook Hack – spotkaniu i konkursie dla ponad 100 polskich deweloperów.

Dzięki starannemu doborowi przedstawicieli mediów i wykorzystaniu różnych technik PR, w prasie, radiu, telewizji i Internecie pojawiło się ponad 150 publikacji na temat biznesowych aspektów otwarcia biura oraz możliwości, jakie Facebook daje polskim deweloperom. Zespół H + K Strategies otrzymał bardzo wysoką ocenę satysfakcji Klienta ze strategii, przebiegu i wyników tego projektu.

Więcej na blog.hkstrategies.pl

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy