Pierwszy Kongres Kobiet okazał się sukcesem – Prezydent podpisuje ustawę.

Zadaniem H+K było wywołanie dyskusji o roli kobiet w życiu publicznym, doprowadzenie do powstania projektu ustawy o parytetach na listach wyborczych i pozyskanie dla niej poparcia poprzez zebranie odpowiedniej liczby podpisów. Kongres Kobiet Polskich wywołał niespotykaną, trwającą do dziś debatę społeczną na temat sytuacji kobiet w życiu publicznym.

W I Kongresie w Warszawie udział wzięło 3 000 kobiet, rok później w II Kongresie 4 000. W wyniku prowadzonych działań ukazało się ponad 3 500 publikacji w mediach o łącznej wartości blisko 36 000 000 PLN. Projekt ustawy o parytetach został złożony w Sejmie wraz ze 150 tys. podpisów. Ustawa została uchwalona 3 grudnia 2010 r., a 31 stycznia 2011 r. Prezydent podpisał ustawę.

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy