Doskonale rozumiemy, jak ważne miejsce na międzynarodowej scenie zajmują Chiny. Ich rola w budowie światowej gospodarki jest kluczowa, podobnie jak możliwości produkcyjne. Znacznie mniej jednak mówimy dziś o chińskich markach i ich wartości.

Opublikowany niedawno raport “BrandZ Top 100 Most Valuable Chinese Brands” w całości poświęcono tym właśnie firmom i ich markom. Warto zwrócić uwagę na znaczący wzrost kreatywności i innowacyjności pośród firm, które do niedawna kojarzono wyłącznie z kopiowaniem „zachodnich” wzorców i rozwiązań. Co więcej, chińskie firmy powoli przestają być tylko dostarczycielem sprzętu, pod którym podpisują się inni; stają się coraz bardziej widoczne i rozpoznawalne, chętnie tworzą i rozwijają swoje własne marki. Ruch ten w dużej mierze pochodzi nie tylko od firm państwowych, ale i z sektora prywatnego.

Firmy operujące w Chinach

W ten sposób stajemy przed pytaniem: w jaki sposób europejskie firmy mogą budować i rozwijać wartościowe marki w Chinach? Warto przyjrzeć się czynnikom, które mają kluczowe znaczenie w procesie budowaniu silnej pozycji na tym rynku:

  • Poznaj zwyczaje zakupowe – oddziałuj na emocje, dostarczaj fakty i kluczowe dane.
  • Jakość produktów ma coraz większe znaczenie – szczególnie w świetle głośnych skandali z ostatnich kilku miesięcy.
  • Coraz większa część społeczeństwa jest online – dlatego zadbaj o swoją obecność w internecie.
  • Rola urządzeń mobilnych stare rośnie – obuduj swój produkt opowieścią, która zaangażuje chińskiego odbiorcę i zwróci jego uwagę.

Wejście na rynki europejskie

Europa pozostaje w kręgu zainteresowań chińskich przedsiębiorców poszukujących nowych rynków zbytu. Wraz z obserwowanym wzrostem pozycji chińskich marek, przede wszystkim w sektorze technologicznym, żywieniowym, a także w transporcie czy sektorze energetycznym, producenci powinni zadbać o odpowiednie przygotowanie do zdobycia silnej pozycji w Europie. Konieczna jest więc znajomość lokalnej specyfiki, regulacji prawnych obowiązujących na poszczególnych rynkach czy zmiany w legislacji. Kluczem do zwycięstwa jest również rozpoznanie liderów opinii, rozumienie konsumentów i przygotowanie zwartej, interesującej historii.

Pewne jest, że w dalszym ciągu będziemy obserować wzrost znaczenia zarówno brandingu, jak i samych marek. Jak mówi chińskie przysłowie: „Ptak nie śpiewa, gdyż ma odpowiedź. Śpiewa, gdyż posiada pieśń”. Znajomość odpowiedzi – i pieśń – będzie kluczowa dla sukcesu firm operujących na chińskim rynku.

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy