I 2017 fikk Gambit H+K i oppdrag å øke Yrkestrafikkforbundets synlighet og medlemstall. Med kampanjen, Vi vet hva som står på spill, har vi informert og motivert godssjåfører til å fagorganisere seg.

Utfordring

En rapport fra FAFO viste at kun 10 og 20 prosent av langtransportsjåførene er organisert i et fagforbund. Fagforbundet, Yrkestrafikkforbundet (YTF), ønsket derfor å gjennomføre en markedskampanje rettet mot uorganiserte godssjåfører for å rekruttere flere medlemmer.  Målet var å vise hvilke fordeler sjåførene får ved å være organiserte gjennom YTF.

Løsning

Godssjåfører har sterke meninger om det å være organisert eller ikke organisert i et forbund. Det var viktig å finne nøkkelinnsikt som kunne endre på holdninger og føre til ønsket adferd. Gjennom dybdeintervjuer med godssjåfører fant vi ut  at jobbsikkerhet var sentralt i hverdagen til alle godssjåfører, uavhengig av om de var fagforeningsmedlemmer eller ikke.

Det å «ha noen i ryggen» dersom man ble involvert i en ulykke eller det oppsto en konflikt på arbeidsplassen var spesielt viktig. Basert på innsikten, utviklet vi kommunikasjonsplattformen Vi vet hva som står på spill. YTF jobber daglig med juridiske saker for medlemmene som får positive utfall. Men de gode historiene endte kun opp som notiser på hjemmesidene.  Ukjent og bortgjemt for alle andre.

Løsningen ble å bruke medlemmene aktivt markedskampanjen og løfte deres historier ut til allmennheten. Vi utviklet tre kampanjefilmer der sjåførene fortalte sin historie og hvorfor det var viktig å «ha noen i ryggen». Etter filmene kunne seerne trykke seg videre på YTFs nettsider og lese hele historien. Mot slutten av artiklene kunne leseren trykke seg videre til «bli medlem».

Resultat

Markedskampanjen ble gjennomført sommeren 2017 og ga 700 prosent økning i antall innmeldelser på YTF.no, sammenlignet med måneden før. Antallet nye innmeldinger var i kampanjeperioden høyere enn antallet som normalt melder seg inn på YTF.no i løpet av et helt år.

 

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy