Studier fra USA tyder på at noe er i gjære. Amerikanerne forventer i stadig større grad at virksomheter står opp for det de tror på, også når det er kontroversielt. I 2016 mente 70 prosent av forbrukerne dette. I 2017 er tallet 76 prosent. En markert økning.

Skrevet av: Simen A. Johannessen, seniorrådgiver i Gambit H+K

I 2017 sier 32 prosent av amerikanerne at de aktivt søker informasjon om virksomhetenes verdier og ståsted i viktige samfunnsspørsmål. Det er en økning på hele 10 prosentpoeng fra 2016. Ser man på millennial-generasjonen er tallet enda høyere, 42 prosent opp 11 prosentpoeng på ett år.

Områdene som forbrukerne har særlige høye forventninger til at virksomhetene har en tydelig mening er på likelønn for kvinner (89 %), forbedrede relasjoner mellom folkegrupper (83 %) og likestilling mellom alle seksuelle legninger (66 %).

Selv om de fleste virksomheter nå holder seg med verdier, er det langt derfra til å flagge politisk ståsted i kontroversielle saker. De fleste er skeptiske til det, av frykt for at det kan støte vekk potensielle kunder, samarbeidspartnere og investorer.  Noen vil kanskje også tenke at vi som jobber med public relations også bidrar til denne forsiktige holdningen. Det skjer sikkert, men er ikke hovedregelen. Jeg opplever ofte å være den som utfordrer virksomhetene til å våge noe mer også på dette.

Norge er ikke USA. Vi har ikke de samme svært polariserte politiske diskusjonene som preger dagens USA. Det gjør kanskje at virksomheter i Norge ikke i like stor grad blir avkrevd et ståsted av sine kunder. Man må ikke velge side.

 

Bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter er alltid en del av løsningen, enten det gjelder å få bukt med trakassering, forbedre folkehelsen eller lykkes med integreringen.

 

Samtidig tenker jeg at det også betyr at det å spille en litt større rolle i samfunnsdebatten innebærer mindre kommersiell risiko i Norge. Virksomheter kan bidra både i ord og handling uten å oppleve represalier eller boikott, noe som skjer ganske regelmessig i USA. Kanskje bør man ikke hoppe rett inn i ulvedebatten eller ha sterke meninger om hvilke kommuner som bør slå seg sammen, men forøvrige har vi ganske sindige politiske debatter i Norge.

For oss som tror at samfunnet blir bedre når flest mulig bidrar både i debatten og i jakten på løsningene, er det avgjørende at virksomhetene bidrar der det er naturlig. Bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter er alltid en del av løsningen, enten det gjelder å få bukt med trakassering, forbedre folkehelsen eller lykkes med integreringen. For å ta noen dagsaktuelle eksempler.

Jeg vet ikke om norske forbrukere, på samme måte som amerikanske, generelt  vil presse på for å få virksomhetsledere mer med i samfunnsdebatten. Dog er jeg helt sikker på at det kommer en ny generasjon forbrukere med nye forventninger og at samfunnet blir bedre når flere engasjerer seg.

Det er på tide at virksomheter mener mer om samfunnet de er en del av. Også i Norge.

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy