Hele verden har samlet seg rundt FNs 17 bærekraftsmål, men veldig få vet likevel om dem. På oppdrag fra Norad inviterte vi derfor til verdens vakreste nattevandring til Gaustatoppen for å lyse opp veien til bærekraftsmålene.

 

Utfordring

En undersøkelse fra 2016 viste at kun 35 prosent av Norges befolkning kjente til FNs bærekraftsmål, og uten kjennskap har vi liten mulighet for å nå dem. Sammen med Norad måtte vi finne en løsning som ikke bare engasjerte til deltakelse, men som også inspirerte til læring.

Løsning

Vi bestemte oss for å løfte bærekraftsmålene, fra lukkede toppmøter og ut til befolkningen, med et konsept som gikk rett inn i den norske folkesjela – toppturer.

At toppturene skulle holdes om natten var en viktig faktor for å skape interesse, og for å forsterke symbolikken. Turdeltakerne må lyse opp stien for hverandre noe som krever både samarbeid og fellesskap, det samme som kreves for å nå bærekraftsmålene.

Aldri før har det blitt arrangert felles nattvandringer i slik skala i den norske fjellheimen. Aldri før har det vært så mange mennesker på høyfjellet i Norge.

Resultat

Mer enn 7000 nattevandrere gikk til Gaustatoppen i august 2017. Sammen lyste de opp stien og tok inn det viktige budskapet fra 17 lyssatte stopp på veien. Etter arrangementene har nå 1 av 2 nordmenn kjennskap til FNs bærekraftsmål.

Vi spredte budskapet i sosiale og tradisjonelle medier og samarbeidet med et bredt spekter av ambassadører, fra turbloggere til FN-organisasjoner. Kampanjefilmen fra Opplysningsløypa er sett over 2,5 millioner ganger og delt av tusenvis. Totalt fikk informasjonskampanjen 139 500 kommentarer, delinger og likes i sosiale medier.

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy