• Etterspørselen etter norsk gass kan øke som følge av at partiet De grønne vil presse for en raskere utfasing av kullkraft
  • Nye forretningsmuligheter for norsk næringsliv kan bli resultatet av at alle de nye regjeringsmedlemmene har gått til valg på en storstilt digitalisering
  • Merkel og Solberg har bygget tette bånd gjennom årene, gjenvalg av begge gir lyse utsikter for det bilaterale forholdet

Valgets store sjokk var den høye oppslutningen til det høyrepopulistiske Alternativ für Deutchland (AfD), opp nesten 8 prosentpoeng. Merkel fortsetter som forbundskansler, men SPD går ut av regjering. De mindre partiene gjorde på sin side langt bedre valg.

Venstresosialistiske Die Linke og miljøpartiet Die Grünen (De grønne) fikk henholdsvis 9,2 og 8,9 prosent av stemmene, mens markedsliberale FDP presterte sitt beste valg noensinne med 10,7 prosent. Merkels CDU vil nå forhandle med De grønne og FDP om en ny regjeringskonstellasjon — den såkalte «Jamaica-koalisjonen». Det kan by på store utfordringer, spesielt ettersom partiprogrammene på enkelte områder er svært forskjellige.

Satser på fornybar energi

Energi og klima vil være gjenstand for store diskusjoner når partiene skal finne en felles plattform. Inkluderingen av De grønne vil blåse nytt liv i Energiewende, Tysklands avvikling omstilling til et lavutslippssamfunn. En raskere utfasing av kull til fordel for økt bruk av fornybar energi er ventet. Det kan lede til høyere etterspørsel etter norsk gass. De grønne betegner gass som en overgangsteknologi, mens FDP er mer kostnadsorienterte og ønsker å tillate gass også i fremtiden.

Rimeligere kullkraft var en av hovedårsakene til at Statkrafts satsing på gasskraft i Tyskland feilet.

Dersom den nye regjeringen bidrar til en raskere avvikling av kullkraft enn den planlagte målsettingen for 2030 kan norsk gass få en enda større plass i den tyske energimiksen.

Både FDP og De grønne kritiserer høye energipriser, og partiene som nå skal inn i regjeringsforhandlinger vil antakelig bli enige om en mer markedsliberal plattform enn Merkels tidligere regjeringer. Verktøy som CO2-avgift kan bli introdusert for å sikre at målene fra Paris-avtalen oppnås, og en reform av EUs kvotesystem for CO2-utslipp er også sannsynlig.

Store løfter om digitalisering

Videre har alle partiene gått til valg på en storstilt satsing på digitalisering, blant annet innenfor energi- og offentlig sektor, noe som kan bety gode forretningsmuligheter for norske bedrifter og offentlige foretak som allerede har kommet langt på blant annet digitalisering av energisektoren og digital forvaltning. Den norske regjeringens siste industrimelding der Tyskland nevnes tydeliggjør bildet av det sterke samarbeidet mellom Tyskland og Norge innen industrialisering og digitalisering.

Gir forbedrede markedsutsikter

Norge importerte varer for 72,9 milliarder kroner fra Tyskland i 2016, og vi eksporterte for over 106 milliarder kroner. Ifo-indeksen har ligget stabilt på rundt 116, noe som «speiler at den tyske økonomien går svært godt for tiden» ifølge Knut A. Magnussen i DNB Markets. Veksten forventes å fortsette nå, noe som er positivt for norske bedrifter.

Kombinasjonen CDU og FDP vil sikre at Tyskland fortsetter å være et land som støtter en åpen verdensøkonomi. Forbundskansleren har lovt å bruke 2 prosent av GDP på forsvar, som indirekte vil gjøre Tyskland til en militær stormakt i Europa med et forsvarsbudsjett som matcher Russland. Det sier også noe om et markedspotensial for norske aktører.

Hvorvidt regjeringsendringene blir utslagsgivende for euroens fremtid er uvisst, men valgresultatet bekrefter en tysk skepsis for å påta seg ansvar for resten av eurosonen. AfDs oppslutning må sees i lys av dette, siden partiet ønsker å forlate euroen så raskt som mulig.

Merkel og Solberg

Merkel og Erna Solberg har gjennom EPP, det europeiske partinettverket på sentrum-høyresiden, truffet hverandre jevnlig i over et tiår og utviklet stadig tettere bånd. At Solbergs første utenlandsbesøk som statsministeren gikk til Berlin understreker viktigheten av det bilaterale samarbeidet og den personlige kjemien dem imellom. I tillegg har Norge vært gjesteland i G20 under det tyske formannskapet, Erna Solberg deltok blant annet under G20-møtet i Hamburg i sommer. Den gjensidige tilliten og en veldig lik måte å tilnærme seg politikk på er med på å styrke båndene mellom landene. De er opptatt av å se utover, ikke innover, for å finne løsninger knyttet til internasjonale problemstillinger. Slik legger de til rette for økt samarbeid og handel, bilateralt og multilateralt. Det gir norske og tyske selskaper tryggere rammevilkår, noe den økte handelen bærer preg av.

Gambit bistår flere bedrifter med kobling til Tyskland, og vi jobber tett med Hill+Knowlton-kontorene i Berlin og Brussel. Ta kontakt med Jan Ottesen, leder for samfunns- og selskapskommunikasjon, dersom vi kan bistå deg i det tyske markedet (+47 900 91 037 / jan.ottesen@hkstrategies.com).

Vi takker for innspill fra Norsk-Tysk Handelskammer og vårt søsterkontor i Berlin.

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy