I oktober slo FNs klimapanel alarm om langt mer alvorlige konsekvenser av klimaendringer. Denne uken starter en ny runde internasjonale klimaforhandlinger i Katowice, Polen. I mellomtiden har California vært herjet av skogbranner – og i Norge har vi fremdeles tørkesommeren i minne. Hvilke trender ser vi i internasjonal klimapolitikk?

FNs klimapanel slår alarm

8. oktober i høst, samme dag som statsbudsjettet ble lagt frem, kom FNs klimapanels spesialrapport om halvannengradersmålet. Rapporten forteller at når den globale temperaturøkningen når to grader Celsius, vil vi se betydelig høyere risiko for alvorlige konsekvenser for økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden sammenlignet med en økning på 1,5 grader.

Konsekvensene av klimaendringene er altså langt mer alvorlig enn vi tidligere har antatt. Globale utslipp av klimagasser må reduseres med 40-50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010 for å klare å begrense økningen til 1,5 grader. Og i 2050 må utslippene av CO2 være netto null.

Det hvite hus som barriere

En av de største politiske barrierene i de internasjonale klimaforhandlingene er i dag USAs president Donald Trump. President Trump gjør det han kan for å sabotere både amerikansk og global klimaforskning og -politikk.

Samtidig ser vi at en rekke amerikanske stater og byer, som California og New York, tar klimaendringene på alvor og går i spissen for en stadig strammere klimapolitikk.

Det er ikke første gang USA har forsøkt å stoppe de internasjonale klimaforhandlingene – og dermed skapt stor usikkerhet internasjonalt. Da George W. Bush trakk USA fra Kyoto-protokollen i mars 2001, var det stor usikkerhet knyttet til hva EU da ville gjøre. EU valgte den gang å gå foran i klimapolitikken. Og det gjør EU også i dag.

Men EU vil stramme til

EUs klima- og energipolitikk frem mot 2030 er nå formelt vedtatt etter en over fire år lang politisk prosess. Likevel har Europaparlamentet, i kjølvannet av FNs klimapanels 1,5-gradersrapport, vedtatt en resolusjon om enda mer ambisiøse mål.

25. oktober 2018 vedtok Europaparlamentet en ikke-bindende resolusjon som sier at vi må ta rapporten fra FNs klimapanel inn over oss og trappe opp til et nytt mål om 55 prosent utslippskutt innen 2030. Europaparlamentet viser til at verden nå styrer mot 3,2 graders oppvarming – og at dagens Parisforpliktelser dermed ikke er nok for å begrensen den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Selv om det ikke nødvendigvis ligger an til en tilstramming helt med det første, viser Europaparlamentets vedtak hvilken vei EU går. Og frem mot 2023 vil klimamålene kunne bli strammet til. Da skal landene ifølge Parisavtalen skal gjøre en første gjennomgang av hvorvidt landene har forpliktet seg til store nok utslippskutt til at vi når Parismålet.

Karbonnøytralitet

Forrige uke la EU-kommisjonen frem en ny plan for klimapolitikken i EU frem til 2050 «A Clean Planet for all». EU-kommisjonen strammer til 2050-målet ved å foreslå et karbonnøytralt Europa i 2050. De utslippene som er umulig å fjerne, må kompenseres ved opptak av CO2 gjennom skog, karbonfangst og -lagring eller nye teknologier for negative utslipp, som bioenergi med karbonfangst og -lagring.

Trender: Unilateral tilstramming av klimapolitikken, karbonnøytralitet og negative utslipp

Til tross for at USAs president vil stoppe klimapolitikken, ser vi at store aktører som California og EU stadig strammer grepet. Vi ser også at verdens store byer tar ansvar – uavhengig av nasjonale myndigheter. Bynettverket C40 organiserer klimasamarbeid mellom ikke bare 40, men 96 store byer. Samtidig ser vi at politikerne er i ferd med å ta inn over seg at verden bare kan nå klimamålene hvis klimagassutslippene reduseres til omtrent null, og det utvikles ny teknologi som kan bidra til negative utslipp. Mens visjonen for internasjonal klimapolitikk i mange år har vært 80-95 prosent reduksjon i verdens klimagassutslipp, begynner alvoret nå å sige inn. Fremtidens mål vil være en karbonnøytral klode.

For mer informasjon, ta kontakt med Anne Therese Gullberg!

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy