Selv om Norge er verdensmestere i å gi bistand, vet nordmenn lite om hva pengene brukes til. Særlig gjelder dette ungdom. Vi hjalp Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid, med å endre dette.

photo (1)

Utfordring

Norad ønsket å engasjere befolkningen – og ungdom spesielt – til å interessere seg mer for et tema som sees på som ganske vanskelig og distansert fra det livet vi lever i Norge. Men hvordan øke forståelsen og interessen for Norad og Norges utviklingspolitikk?

Du kan se hele casevideon fra 2013 om Bli født på ny her!

Informasjonsflyten har aldri vært så stor som i dag og klisjeen «verden blir mindre» blir stadig sannere med sosiale medier som gir oss informasjon, bilder og historier fra hele verden. På samme tid interesserer de fleste seg mest i lokale historier eller det vi kjenner oss igjen i. For å tette dette gapet, ville vi vise folk at det kunne ha vært dem som var født i et utviklingsland. Derfor lanserte vi Bli født på ny. Dette er en nettløsning som lar deg se hvordan livet ditt kunne sett ut dersom du var født i et av landene Norge har utviklingssamarbeid med.  Løsningen var designet i en timeline etter modell fra Facebook.

​Løsning

Ditt nye liv er basert på statistikk og utviklingsindikatorer fra ditt nye hjemland og kombineres med brukerens egen Facebook-informasjon. Hver profil er unik. I tillegg til at timelinen er en fin måte å fortelle en historie om hvordan livet ditt kunne sett ut i en annen del av verden, ble dette konseptet valgt for å appellere spesielt hos yngre målgrupper. Vi integrerte innhold fra Instagram og YouTube, og presenterte mye faktainformasjon i form av statusoppdateringer, med det språk og tegnsetting som er typisk for sosiale medier.

Resultat

Siden vi lanserte kampanjesiden i 2012 har mer enn 170 000 tidslinjer blitt generert, og nesten 20 prosent av brukerne har delt sin nye profil i sosiale medier. Gjennomsnittsbrukeren brukte mer enn tre minutter på å studere sin nye profil. Kronprins Haakon var blant de første til å dele kampanjen, og den har blitt omtalt i flere medier og av bloggere. Bli født på ny har også blitt brukt av lærere i grunnskolen som utgangspunkt for stiloppgaver. Hjulpet kjennskap til Norad har steget fra 31 til 54 prosent blant de mellom 18 og 30 år.

Prøv selv på gjenfodt.no

NMiBistand_Gjenfødt_Norad_timeline

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy