Et organisasjonsnavn er mer enn et ord på et visittkort. Det er følelser og identitet. I 2016 har vi i samarbeid med Gefühl, bistått FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH)), med navnendring og oppdatert deres visuelle profil.  Med sitt nye navn og uttrykk har FRI begynt å ta en tydeligere posisjon i samfunnet – en posisjon som utfordrer dem som vil begrense den enkeltes frihet.

Navneendringsprosess

Foreningen har eksistert siden 1948, men het på den tid Forbundet av 1948. Siden har organisasjonen gått under flere navn som Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) og senere Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH).

Foreningen ønsket et nytt navn, et navn som kunne forene alt som har vært, som er og det som vil komme. Navnet skulle beskrive målet for organisasjonens arbeid og ambisjonene fremover og ikke fokusere på identitet. Det skulle vekke en positiv følelse hos hvert enkelt medlem – uansett kjønn, seksuell orientering og kjønnsuttrykk. Samtidig skulle navnet utfordre omverden ved å adressere et ansvar for samfunnet.
Vi fasiliterte en workshop sammen med organisasjonens ledelse og kom sammen frem til ulike retninger for det nye navnet. Vi tok i bruk vår egenutviklede metode for kreativ idéutvikling, Blink, og samlet alle hensyn, tanker, ønsker, mål og hensyn i arbeidet med å nærme oss et konkret forslag – å treffe blink. Videre arbeidet Gambit med å foredle tankene og idéene fra Blink-prosessen, og til slutt landet det endelige forslaget på FRI – Foreningen for kjønns – og seksualitetsmangfold.

Et navn for mangfoldet

Navnet FRI utelukker ikke noen. Navnet kan forene på tvers av kjønn, seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller hva man liker eller gjør i og utenfor sengen. Dermed hedrer navnet mangfoldet blant organisasjonens medlemmer og navnet «FRI» er dermed selvfølgelig: hos den enkelte ligger retten til å være akkurat den man er, men det er vårt felles ansvar å utfordre dem som begrenser den enkeltes frihet.
FRI er dermed mer enn et navn. Det er også en klar invitasjon til alle som ønsker et samfunn hvor det er hva du har mellom ørene og i hjertet, ikke hva du har mellom beina, som gjelder. Det er en invitasjon til de av oss som bruker det vi har mellom ørene til noe godt for andre, og en avstandstaken til dem som bruker skam for å begrense andre. For å etablere det nye navnet har vi også bistått FRI med intern informasjonsformidling, kronikkskriving og mediearbeid, lanseringsevent og sponsorsamarbeid.

Fargerik og moderne

Det nye navnet trengte visuell hjelp for å etablere seg. Gefühl oppdaterte det fargerike designet til Fossland+Foss som viser en fri og mangfoldig organisasjon. LLH ble erstattet med FRI og man valgte å fortsette med, og forsterke, konseptet med mangefargede striper hvor man i overlappen viser forskjellen – det unike. I designarbeidet har vi lagt vekt på brukervennlige retningslinjer som sikrer et konsistent uttrykk på alle flater; fra trykksaker til nettsider og sosiale medier – både lokal og regionalt.

PS. Visste du at organisasjonen på 1950-tallet måtte bruke navnet Foreningen for by og bygd for administrative formål, slik at bankgiroen for medlemsavgiften ikke skulle vekke mistanke i banken? Dette vitner om en tid da homoseksualitet var kriminalisert og sykeliggjort – men også om en solid dose kreativitet og mot til å omgå begrensninger. Vi gleder oss over at vi lever i 2016, hvor vi er FRI.

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy