Den norske elbilsatsingen har vært en stor suksess, men flere og flere stiller spørsmålstegn ved om den er økonomisk og miljømessig bærekraftig. 

Skrevet av: Anne Therese Gullberg, leder for Gambit H+Ks faggruppe på bærekraft

I dag starter landsmøtet i Høyre, hvor det er lagt frem forslag om å øke engangsavgiften på fossilbiler for å dekke opp for tapte inntekter til staten ettersom elbilsalget øker. Det brygger opp til ny diskusjon om prisen på elbilsatsingen.

Nullutslippsmålet i 2025

Stortinget har vedtatt at alle nye biler som selges fra 2025 skal være nullutslippsbiler. Det er en ambisiøs målsetting. Hvordan kunne det skje?

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, og en stor del av disse kuttene kommer til å bli gjort innenfor transportsektoren. Det er to hovedgrunner til dette. Utslippene har økt jevnt og trutt i transportsektoren siden 1990 og det er nettopp her vi finner en stor andel av norske klimagassutslipp. Det har også vært en rivende teknologisk utvikling de siste årene som gjør det mulig å erstatte fossilbiler med nullutslippsbiler. Men det betyr ikke at elbiler nødvendigvis er økonomisk bærekraftig.

Økonomisk bærekraftig?

Haakon Riekeles i tankesmien Civita kritiserer dagens elbilpolitikk for å være lite kostnadseffektiv. Den koster for mye i forhold til hvor store utslippskutt bilene faktisk bidrar til.

Og selv om både regjeringen i regjeringsplattformen fra Jeløya og Arbeiderpartiet har lovet at elbilfordelene skal ligge fast ut denne stortingsperioden, er det liten tvil om at dagens elbilfordeler ikke er økonomisk bærekraftige over tid.

 

Sett fra et økonomisk ståsted, er elbilfordeler en lite gunstig ordning for staten.

 

Inntektene fra bilrelaterte særavgifter har i mange år vært en viktig inntekt for staten, men fra omkring 2007, har avgiftene gått ned. Staten kommer til å trenge inntekter også når målet er nådd, og alle nye biler som selges er nullutslippsbiler. Sett fra et økonomisk ståsted, er elbilfordeler en lite gunstig ordning for staten. Og det er nettopp for å dekke opp for nedgangen i statens inntekter, Høyre nå foreslår å øke engangsavgiften på fossilbiler. Det vekker sterke reaksjoner både hos regjeringspartneren Fremskrittspartiet og i bilbransjen.

Miljømessig bærekraftig

Civita trekker også frem at dagens elbilfordeler ikke er miljømessig bærekraftige, og peker spesielt på de tunge hybridbilene. Der er Civita på linje med miljøbevegelsen, som den siste tiden har rettet skytset nettopp mot avgiftslettelser på store, tunge, ladbare hybridbiler med begrenset elektrisk rekkevidde.

Sosial bærekraft

Også den sosiale bærekraften – eller fordelingsvirkningene – ved dagens elbilfordeler, settes det nå spørsmålstegn ved. Etterspørselen etter tak på elbilfordelene og forslag om at staten ikke bør subsidiere luksus, illustrerer dette.

Gulrot fremfor pisk

Civita er ikke de første til å påpeke at elbilfordelene er kostbare. Og det er ingen tvil om at elbilpolitikken ikke skårer veldig høyt på kostnadseffektivitet. Men til tross for at det kan stilles spørsmåltegn ved både den økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraften ved dagens elbilpolitikk, har ordningen likevel vist seg å være politisk bærekraftig.

For det mange, ikke minst økonomer, gjerne overser, er at elbilfordelene er langt fra så kostbare politisk sett som økonomisk sett. Høyres forslag om å øke engangsavgiften på fossilbiler illustrerer nettopp at den politiske kostnaden ved å sette opp engangsavgiften på fossilbiler er langt høyere enn å sette ned engangsavgiften på elbiler.

Det kan tale for at elbilfordelene vil bestå ut denne stortingsperioden. Men fossilbilene, og de tunge, ladbare hybridene, kan nok gå en mer usikker tid i møte.

Hvis du eller din virksomhet trenger rådgivning på bærekraft, ta kontakt med Anne Therese på annetherese.gullberg@hkstrategies.com eller telefon +47 48 07 20 50.

Her kan du lese mer om Gambit H+Ks bærekraftsmodell

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy