Til tross for at 2016 har vært et år hvor det ikke har manglet på nyheter å rapportere, har det ikke vært et spesielt godt år for journalistikken. Nedbemanninger, dramatisk økte produktivitetskrav og klikkhoreri har ikke økt journalistikkens anseelse og innflytelse. Hverken i Norge eller andre steder.

Det er lett å være pessimistisk også for 2017. Lite tyder på at mediene er i ferd med å finne en forretningsmodell som virkelig er bærekraftig, selv om det ikke mangler på eksperimentering. Facebook fortsetter å styrke seg og kan over natten, med små justeringer i sine sagnomsuste algoritmer, endre hvor mange potensielle lesere det enkelte medium faktisk når. Nyheter på papir fortsetter, naturlig nok, å falle og mediehusene har stadig mindre å bruke for å subsidiere sine digitale satsinger. Litt grovt og forenklet sagt, og selvsagt er det unntak.

Nå har en fersk undersøkelse fra «Reuters Institute for the Study of Journalism[1]» gjort at jeg likevel er styrket i troen på journalistikkens renessanse. Kanskje med noen skritt i riktig retning allerede i 2017.

Undersøkelsen tar for seg 12 «digital-born» nyhetsmedier i fire europeiske land. Medier som aldri har vært på papir, som er fra åtte til ett år gamle og som har lykkes med å få et relativt stort publikum, innenfor en sektor eller mer generelt. Dette er medier som går under radaren i Norge fordi de retter seg mot et nasjonalt publikum og er på lokalt språk. Dette motsatt av de utenlandske vi kjenner, Huffington Post, BuzzFeed, Mashable etc., som har et amerikansk ståsted og som bevisst henvender seg til lesere over hele verden.

Disse nye mediene i Europa sliter riktignok med mye at det samme som de tradisjonelle mediene. Det å få leserne til å betale nok, å utvikle attraktive markedsplasser og å kunne nå leserne uten å være prisgitt Facebook eller Google.

Så til den gode nyheten. Det er ingen av dem som har vokst, eller som planlegger å vokse gjennom å sette sin lit til smartere teknologiske distribusjonsløsninger, opportunistisk publikumsfrieri eller enda mer fiffige overskrifter. De satser knallhardt på grundig, relevant og velartikulert journalistikk. Selvsagt legger de også ressurser i å utvikle robuste forretningsmodeller og en digital distribusjon som fungerer. Men de største investeringene er i journalistikken.

Fordi vi har våre øyne på det som skjer i USA snarere enn det som skjer i Europa, kan man få inntrykket av all utvikling nå er knyttet til hvordan journalistiske produkter distribueres og konsumeres. Hvordan man får spredning på Facebook, hvordan man får mobilbrukeren til faktisk å lese en hel sak, hvordan man får folk til å gå bananas med Lik’ing og Del’ing, etc.

Da kan man også raskt komme til den snåle konklusjonen at det er teknologene som skal redde journalistikken.

Slik er det selvsagt ikke. Det er bare journalistene, sammen med deres ledere og eiere, som på sikt kan redde journalistikken.

Kynikerne vil sikkert hevde at resultatene fra undersøkelsen jeg viser til bare er eksempler på konservative journalister som krampaktig fortsetter å jobbe på gamlemåten. Nye medier med idealistiske eiere som ganske snart vil gå lei av å tape penger og legge ned hele greia.

Noe sannhet er det i en slik analyse, og kanskje skal vi være glade for at det finnes formuende idealister i denne store omstillingsperioden for medier over hele verden.

Jeg mener likevel at undersøkelsen viser at det er betydelig etterspørsel etter kvalitetsjournalistikken. Det er mulig å bygge seg et marked, å få lojale lesere og å få forbrukerne til å betale mer enn noen skarve kronestykker for godt innhold de ikke finner andre steder.

Jeg både håper og tror at norske mediehusledere fremover vil bruke mer tid på å hente inspirasjon fra de nye aktørene i Europa i tillegg til de åpenbart populære studieturene til solrike Silicon Valley.

Veien til suksess, også på digitale flater, vil til slutt måtte komme som en konsekvens av økt kvalitet. Det vil ikke komme gjennom enda flere overskrifter av typen «Du vil ikke tro….»

Slår journalistikken tilbake i 2017? Jeg har trua!

 

Simen A. Johannessen

Seniorrådgiver i Gambit H+K

[1] «Digital-born news media in Europe», Digital News Project 2016 av Nicholls, Shabbir og Nielsen.

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy