Meetoo-strategien er ment å sikre at vi ikke får flere tilfeller av seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Det er bra. Men du kommer ikke i mål før du har formidlet den internt. Og da gjelder det å være en sterk kommunikator.

Skrevet av: Steffen Fjærvik

La oss ta noen eksempler: Arbeiderpartiet har stanset all alkoholservering på partiets regning på partiarrangementer. Nylig har min egen hjemkommune (og sikkert mange andres) fulgt opp med å stoppe alkoholservering betalt av kommunen på sine arrangementer.

Disse tilfellene er konkretet tiltak som springer ut fra en #metoo-strategi lagt den siste tiden. De kan tjene til å minimere seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet, da alle vet at faren for slikt øker med promillen.

Men så kommer spørsmålet: Klarer du å formulere den nye strategien din slik at folk forstår den? I tilfellet Arbeiderpartiet er budskapet glassklart. Det benytter også den delen av retorikken vi kaller hender, siden det er et budskap om et konkret tiltak.

I tillegg til hender, er det viktig at et budskap har hode og hjerte.

Hode-delen av budskapet appellerer til intellektet. Alkoholstoppen er en slik del. Vi forstår, om vi bruker hodet, at dette er et tiltak som kan være til hjelp. En annen del som appellerer til intellektet kunne vært å sørge for mindre byråkrati i varslingsprosessen eller at ingen skal si noe til en kvinnelig kollega som de ikke kunne sagt i plenum. For eksempel. Det er også klare budskap som bli oppfattet og forstått.

Hva kan så hjerte-delen være? Det er viktig å huske at det ikke nødvendigvis er snakk om sentimentalitet eller annet som gjør hjertene bløte. Det kan likeså godt være noe som appellerer til humor eller engasjement. La meg komme med et forslag: «Hvis en kvinne ikke har sagt hun er interessert, så er hun ikke interessert.» Det er en kort melding som appellerer til humoren, altså hjertet.

Sheryl Sandberg, direktør i Facebook, har et kort, morsomt og fyndig budskap som appellerer til hjertet når hun sier at «men still rule the world, I’m not sure it’s going that well». (Video)

Jeg understreker dette med sterke budskap, fordi de kraftfulle strømningene på sosiale medier og i #metoo-budskapet fortjener å bli fulgt opp av likeså kraftfull kommunikasjon rundt den videre prosessen. Og de fortjener klare tiltak.

Det kan føles ubehagelig som leder å stå opp med budskap som kan ha en politisk side. Ikke vær redd, de gjør det både i Microsoft og Facebook. Kan de, så kan du.

Dermed er oppgaven ikke så vanskelig:

  1. Finn et budskap som appellerer til hodet
  2. Finn et til hjertet, også.
  3. Sørg for at noe blir gjort og fortell om det.

Til slutt gjelder det å finne sin kanal. Kanskje har du en god og klar intern kanal? Intranett? E-post? Allmøte?

Husk også at du kan ytre deg på organisasjonens eksterne blogg. Den blir mye lest av de ansatte. I tillegg kan den skape litt ekstra oppmerksomhet fra eksternt hold. Men da handler det om ekstern kommunikasjon.

Det får vi ta en annen gang.

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy