Fremtidsmeldingen viser hvordan Nelfos medlemsbedrifter er og i enda større grad vil være en viktig del av løsningen på mange av de store samfunnsutfordringene Norge står overfor. Den inneholder visjonære reportasjer og historier fra Nelfos medlemmer og viktige samarbeidspartnere.

Målgruppen for Fremtidsmeldingen er hovedsakelig medlemsbedriftene og deres ansatte, men også ansatte i NHO-systemet, politisk ledelse og andre interessenter som vil ha glede av innholdet og innsikten i Fremtidsmeldingen.

Bransjeforeningen Nelfo har en lang og stolt historie, og ute i medlemsbedriftene er historiene mange, og de er levende. Nelfo er stolt av sitt samfunnsbidrag. Gjennom reportasjer, portrettintervjuer, kunstbilder og fagartikler skal Fremtidsmeldingen være et solid uttrykk for Nelfos bidrag til fremtiden.

I arbeidet med å finne, identifisere og skape redaksjonelle tekster bruker vi en journalistisk tankegang og fremgangsmåte. I jakten på de gode historiene jakter vi også på personene som kan fortelle disse. Vi er opptatt av å henge budskapet på en identifiserbar knagg, gjerne med utgangspunkt i nyhetskriteriene, for å gjøre tekstene engasjerende og leservennlige, også for mennesker som ikke har inngående kunnskap om det tekniske og faglige som skal formidles. I arbeidet med tekst mot en så bred målgruppe er nøkkelen å velge n tilpassest tone of voice, altså en språkform og uttrykksmåte som passer til innholdet og målgruppen. Det er viktig å skrive påen måte som har faglig tyngde og troverdighet, men som samtidig evner å holde på og engasjere leseren.

I skriveprosessen velger vi en fokussetning som kort og konkret uttrykker det vi skal formidle. Setningen skal følge oss gjennom hele skriveprosessen og hjelpe oss å velge – og velge bort – innhold utover teksten. Alle tekster er forskjellige, og kan bygges opp ved hjelp av mange forskjellige reportasjegrep, men ved hjelp av teknikker, som fokussetningen, sørger vi for at hver eneste setning gir en verdi i seg selv. Vi er også bevisste på at selve tekstutformingen skal være leservennlig og tilpasset kjente lesemønstre, og bruker teknikker som den omvendte pyramide, aktivt språk og andre redaksjonelle grep.

I arbeidet med å finne de gode historiene, har vi snakket med alt fra små elektrobedrifter i Sogn og Sunnmøre, intervjuet næringslivstopper og statsråder, snakket med unge talenter, gründerbedrifter, helseforetak og heisleverandører – for å nevne noe.

I teksten «Heis opp og inn i fremtiden» forteller heisprodusenten Thyssenkrupp om sine avanserte internett-heiser de nylig installerte på Østfold Sykehus – heiser som hentes av roboter og gjør livet lettere for de sykehusansatte. Vi snakket også med Siemens som gav oss innsikt i det avanserte byggstyringssystemet som gjør Høgskolen i Bergen miljøvennlig, og intervjuet NHO-leder Kristin Skogen Lund om hennes elektriske fremtidsdrømmer.

Fotograf Aina C. Hole tok kunstbildene som illustrerte alle kapitlene i publikasjonen. I 2015 vant hun den gjeve Gullsnitt-prisen i kategorien Næringsliv for disse bildene.

http://elmagasinet.net/digital/fremtidsmeldingen/files/assets/basic-html/page-1.html#

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy