(Innlegg – Kapital – Januar 2017)

Det meste er vel sagt om 2016. Om Trump, om Brexit og de nasjonalistiske vinder som blåser over USA og Europa. Fenomener som er gjennomanalysert og som åpenbart vil påvirke den politiske agendaen i 2017.

Det interessante er at svært få snakker om hvordan dette vil påvirke næringslivet, og bedriftenes muligheter og begrensninger. Noen mener at Londons posisjon som finanssentrum står for fall, men det er liksom det. Et raskt blikk på de bøker og magasiner som selges om business og ledelse, og man ser at det rådende gospel fortsatt er at verden er flat, næringslivet stadig mer globalisert og at disruptive start-ups er i ferd med å rive de etablerte aktørene ned fra sine pidestaller.

De som er interessert i historie og som baserer sine analyser på uromantiske fakta vet at lite av dette er helt sant. Noe er nok også over grensen for blank løgn. Som eksempler hadde vi en globaliseringsperiode også frem til 1. verdenskrig, og andelen private bedrifter i USA som er eldre enn 10 år er langt høyere i dag enn på midten av 80-tallet.

Likevel har tilstrekkelig mange trodd på det slik at illusjonene har vist seg forbausende levedyktige. Og svært lønnsomme både for forfattere, foredragsholdere og konsulenter.

Jeg tror 2017 blir året da mange av disse illusjonene brister og at næringslivslederne finner seg nye helter å lytte til. Først og fremst fordi realitetene blir åpenbare når politikerne ikke bare snakker i proteksjonistiske termer, men faktisk også vedtar politikk i den retningen. De som har prediket at de påståtte megatrendene overfor er naturgitte og ustoppelige vil stå ganske avkledde tilbake.

Jeg sier selvsagt ikke at økt proteksjonisme er bra. Jeg tror på mange måter det er det siste verden trenger akkurat nå. Økt handel mellom verdens land har åpenbart økt den materielle levestandarden til mange millioner mennesker, nordmenn inkludert.

Mitt poeng er at det er på tide å ta inn over seg at det politiske landskapet er i stor endring og at det kommer til å påvirke verdens bedrifter, særlig de som opererer i mange land, mye mer enn det det så langt snakkes om.

Fra et ledelses- og kommunikasjonsperspektiv, tror jeg vi blant annet vil se følgende helt sentrale utviklingstrekk i 2017:

  1. En felles global strategi fungerer ikke

Hvert land og hvert marked må i større grad behandles særskilt. Selv om man er en global bedrift, kan man ikke i like stor grad rulle ut felles konsepter for alle markedene man konkurrerer i. Det vil påvirke både organiseringen, produktutviklingen og markedskommunikasjonen.

  1. Det spiller en rolle hvor man kommer fra

For mange store bedrifter har det vært et poeng å tone ned hvor man kommer fra og heller fremstå som en internasjonal bedrift med kontorer over hele verden. Det vil endre seg. Et helt fersk eksempel er de store amerikanske bilfabrikantene som etter å ha fått Twitter-tyn av Donald Trump, nå er blitt mer opptatt av å si at USA, tross alt, er deres hjemland. Slik vil vi se og høre mye mer av, og ikke bare i USA.

  1. Hjemmemarkedet blir viktigere

Når det bygges handelsbarrierer mellom landene blir hjemmemarkedet naturlig nok viktigere. Det blir også en mer uttalt forventning om at bedriftene først må ivareta sitt lokale marked før de eventuelt går internasjonalt.  Innenfor næringsmiddelindustrien er det i dag full aksept for at man selger de beste produktene der man får den høyeste prisen. Så får hjemmemarkedet heller nøye seg med sekunda vare, enten det er ost, vin eller kjøtt. Jeg er usikker på om det blir like applaudert fremover.

  1. Innovasjoner må skape arbeidsplasser lokalt

Frem til nå har næringslivet og politikerne i de fleste land, også i Norge, heiet på entreprenører som har internasjonale ambisjoner. Tanken på, direkte eller indirekte, å ha bidratt til en bedrift som tar verden med storm har vært og er pirrende for mange.  Jeg tror det vil endre seg noe. Viktigere enn å skulle bli global, blir potensialet for å skape arbeidsplasser lokalt og nasjonalt. Ideer som ikke har slike framtidsutsikter kan være så spennende de bare vil, de vil ikke bli omfavnet like varmt som de som har det.

2017 blir spennende og kanskje året da jorden atter en gang blir rund.

 

Simen A. Johannessen

Seniorrådgiver i Gambit H+K

 

Privacy Policy

We have updated our Privacy Notice for this website. Please click below to review.

View Privacy Policy